Konstnär

– Jag brukar leta efter inspiration från målarböcker, ofta om konstnären Mondrian. Jag tycker om hans stil. Även från Picasso och han X:et här från Tumba, alltså Sven Erixson.

  • Dare to Wreck. Foto: David Thibel, Skånes Dansteater. Koreografi och dans: Madeleine Månsson och Peder Nilsson.
  • Fotograf. Graham Adey, Skånes Dansteater, 2017

Skånes Dansteater och inkluderad dans.

I Skåne Dansteaters senaste samverkansprojekt iDance (2016 - 2018), finns ett utarbetat arbetssätt och en dansmetod för inkluderande dans. Metoden bygger på att dansrörelse och dansträning kan utövas på olika sätt beroende på kroppsfunktion, samt att dans-workshoppar alltid i den mån det är möjligt ska ledas tillsammans av dansledare med och utan funktionsvariation för att öka representationen och förståelsen av hur dans utövas av olika kroppar. Kärnan i metoden är dubbelt ledarskap och rörelseöversättning.

Scenialt har intervjuat Madeleine Månsson, som medverkat i Skåne Dansteaters filmprojekt och fotoutställning Don't be afraid it's only movement och dansföreställningarna Woza Nami (2014), C me (2015) och Lunchdans (2017).

Ni har utformat dans-workshoppar för människor i olika åldrar som både har och inte har funktionsvariationer. Hur fungerar det?

– Dubbelt ledarskap innebär att instruktörerna som leder har olika funktionsvariationer för att kunna tillämpa idén, tanken och kunskapen om att dansen kan ledas/dansas av alla, vilket gör att fler deltagare kan känna igen sig och känna sig delaktiga. För målgruppen, människor med olika funktionsvariationer, som än idag ses som en minoritet i samhället, behövs oftast en självkänsla, ett självförtroende arbetas upp, förstärkas - av denna anledning är det också viktigt att det dubbla ledarskapet existerar och öppnar upp för förebilder, förklarar Madeleine Månsson och fortsätter:

Rörelseöversättning innebär att dansrörelser, dansmönster och deras syfte anpassas och omskapas efter den egna individens kropp. Det handlar om ett tillsammansskapande, vad vi kan göra gemensamt med våra olika funktionsvariationer. Ledaren kan visa och sträcka ut ett ben, beroende på vad individen har eller kan röra för kroppsdelar anpassas sträckningen i rörelsen till individens specifika kroppsdel, t.ex deltagarens arm, nacke eller ryggrad istället för benet.

På projektets hemsida finns många exempel på er arbetsmetod . Vad är syftet med att så detaljerat beskriva innehållet i en lektion?

 Sidan är till för att vi ska lära av varandra. Alla samarbetspartners inom Erasmus+ projektet iDance. (Onassis Cultural Center från Grekland, StopGap Dance Co från England, Holland Dance Festival från Nederländerna och Skånes Dansteater.) Men även för andra som arbetar och strävar efter inkluderande dans. Hemsidan är byggd som ett verktyg där man kan få råd, hitta idéer och finna nya verktyg. Vi på Skånes Dansteater kan t.ex läsa vad Onassis Cultural Center har provat på i deras iDance grupp, hur det gick och vad utvärderingen resulterade i och vice versa. Vi följer varandras arbete och fortsätter att lära av varandra fast vi inte befinner oss i samma studio, förtydligar Månsson.

Madeleine Månsson. Foto: Graham Adey, Skånes Dansteater, 2017.

Vad har det funnits för utmaningar?

– En utmaning för Skånes Dansteater har varit att hitta ledare som vill och kan leda workshoppar som iDance. Då ledarskapet är dubbelt, med ledare med och utan funktionsvariation, är det viktigt att hitta rätt personer. Man måste vara intresserad av dans, har tidigare erfarenhet av dans och också kunna leda. Att leda en grupp med olika funktionsvariationer är en utmaning på många olika sätt. Då det individuella stödet för deltagarna kan vara viktigt och långvarigt, underlättar det markant med att ha ett x antar ledare på plats. Vi försöker ha minst 3 ledare på varje workshop, berättar Månsson.

En lösning som vi tagit till är att ta in assisterande ledare som inte varit med under själva projektets gång, men som tyckt om att dansa och assistera och på så sätt fungerat som stöd, tillägger hon.

Erasmus+ är ett EU projekt för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Några av projektets mål är att stärka tillväxten och sysselsättningen inom EU genom att främja social jämställdhet och integrering. Hur har samarbetet mellan danskompanierna i Grekland, England, Sverige och Nederländerna fungerat?

– Inom projektet har alla besökt alla. År 2017 besökte vi Grekland och England. År 2018 Nederländerna och projektet avslutas i sommar. När länderna/grupperna träffar varandra delar alla med sig utav sina erfarenheter inom dans och ledarskap. Lär av varandra och ger input på hur man kan anpassa arbetet så det fungerar för alla.

Vad har dansarna och koreograferna som leder undervisningen för pedagogisk bakgrund och erfarenhet?

– Bland våra ledare är erfarenheten och bakgrunden olika. Någon ledare har arbetat som dansare och pedagog inom fältet under många år, andra dansat kanske endast ett år i mindre dansprojekt och vissa är helt nya men fått en utbildningsgrund via Erasmus+ projektet iDance.

Att få större kunskap om dans som uttryck, öka den egna artistiska identiteten och sin fysiska självkännedom är mål som ni har. Hur mäter ni att målen uppfylls? Har ni frågat deltagarna hur de upplever sin utveckling?

– Vi har utvärdering efter varje termin som deltagarna tar del av, där de kan uttrycka vad de saknar och behöver mer utav. Vi utgår ifrån ett individuellt stöd men tittar också på helheten, på den större gruppen, där allt ska fungera för alla som deltar.

Skånes Dansteater är bara inne på sin andra termin med iDance och jobbar fortfarande med att utveckla metoden. Rekrytera ledare, deltagare och anordna workshoppar. Efter projekttidens slut hoppas de att ett fortsättningsprojekt hos Allmänna Arvsfonden går igenom för att ytterligare utveckla iDance, bland annat genom att sprida metoden till andra orter i Sverige och erbjuda utbildning till fler ledare och danspedagoger. 

Vad krävs för att få delta som student i er verksamhet? Måste man ha tidigare erfarenhet av dans?

– Nej, man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom dans. Man kan komma precis som man är och vara med i gemenskapen och prova på, säger Madeleine Månsson.

 

 

Media: 

Kalendarium

oktober

m t o t f l s
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Nyheter

DansVariation - att leda och dansa tillsammans.

DansVariation drivs av Studieförbundet Vuxenskolan med stöd från Allmänna Arvsfonden och i samarbete med Teater Sláva. De anordnar...

Friskis&Svettis har sett att det finns ett stort behov av rörelse tillgänglig för alla. Därför har de utvecklat Enkel GO - ett rörelsepass anpassat för dig med intellektuell...

Nu är det snart dags för ny konferens! Föreningen Kultur och Kvalitet bjuder in till KOK's årliga möte. Den 9 - 10 april. Missa inte sista anmälan måndag den 1:a april.

Senaste publikation

Här kommer ett boktips! Glada Hudik-teatern har precis släppt en citatbok som heter Sluta Aldrig Kramas. "Att du nu håller i en bok fylld av kloka och tänkvärda citat från skådespelarna i vår ensemble är därför helt logiskt. De lär mig dagligen nya sätt att se på världen.