Konstnär

– Jag brukar leta efter inspiration från målarböcker, ofta om konstnären Mondrian. Jag tycker om hans stil. Även från Picasso och han X:et här från Tumba, alltså Sven Erixson.

  • ShareMusic & Performing Arts
  • Hannah Griffiths. Foto Tilo Stengel
  • ShareMusic & Performing Arts
  • ShareMusic & Performing Arts

Shanghai: Att hitta nya vägar till konstnärligt uttryck inom opera och musikteater

Scenialt gör en intervju om föreställningen Shanghai som sattes upp i våras i samarbete mellan GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing Arts.

Medverkande: Hannah Griffiths, Chef SKAPA-verksamhet, GöteborgsOperan, Sophia Alexandersson, konstnärlig ledare för ShareMusic & Performing Arts, Per Larsson, kapellmästare i föreställningen Shanghai, GöteborgsOperan och Linda Åkesson, aktör i Shanghai.

Berätta om bakgrunden till projektet?

– Vår vision är att flera människor får upptäcka, utforska och utveckla opera och musikteater tillsammans med oss genom olika kreativa projekt. I centrum står vidgat deltagande och konstnärlig utveckling, förklarar Hannah Griffiths.

Hur genomfördes audition, vilka bjöds in?

– Vi gick ut på våra hemsidor, inom våra nätverk samt via sociala medier. Vi berättade om våra planer för tidigare deltagare inom samarbetet, men det var öppet för alla att söka. Man fick i första hand skicka in en kort skriftlig ansökan, sedan gjordes ett urval för audition, säger Griffiths.

– Vi fick stort gensvar på projektet! 155 tonsättare från 134 länder samt 150 aktörer från 4 länder sökte, tillägger Sophia Alexandersson.

Vad var specifikt i röstarbetet i er produktion jämfört med andra projekt?

– Tonsättaren Line Tjørnhøj har använt sig av otraditionella uttryckssätt för rösten. Bl a ”sprechgesang” som är en blandning av tal och sång, ”growl” ett annat väldigt speciellt sångsätt. Hon har också behandlat texten på ett lite annorlunda sätt. Dels rytmiskt men också att hon ibland utgått från specifika ljud som texten gett upphov till, berättar Per Larsson.

– Våra röster har olika klang, uttal, dialekt, tonart och volym. Rösten är unik och den kan till och med överraska oss själva ibland. Våra röster uttrycker och avslöjar mycket utöver själva orden som vi uttalar. Ord är ju bara en del av det våra röster kan uttrycka, utvecklar Griffiths och förklarar vidare:

– Vi ville jobba med personer med olika röster och olika uttryckssätt. Vad skulle man kunna skapa genom att kombinera människor som har olika sätt att vokalisera i ett konstnärligt samspel? Vilka konstnärliga möjligheter finns genom att jobba med artister som inte brukar stå på operascenen? säger hon.

Hannah Griffiths. Foto. Tilo Stengel

Varför valde man att utgå från artisterna, istället för komposition och manus?

– Inom dansvärlden har man kommit ganska långt i att skapa scenkonst där artister med olika kroppar och fysiska förutsättningar är med och tillför olika saker. Vi ligger förhållandevis efter inom opera och musikteater, påpekar Griffiths.

– Om man använder samma recept om och om igen, får man sannolikt samma eller liknande resultat. För att utforska något nytt, bestämde vi oss för att börja med en annan typ av ensemble och inleda en annan process. Uppdraget som tonsättaren fick av oss var att skapa något som skulle passa just artisterna som var med, säger hon.

– Share Music brukar arbeta så att de som är med i projektet påverkar mycket hur slutresultatet blir, förtydligar Alexandersson.

Sophia Alexandersson.

Kan ni beskriva er vision?

– Scenkonst som tas fram utifrån en inkluderande vision öppnar upp nya, spännande konstnärliga möjligheter. Jag är intresserad av att samarbeta med ett brett spektrum olika artister, av operorna som har skapats hittills, men även av det som inte gjorts tidigare och – inte minst – vilka nya möjligheter det finns genom att jobba på nya villkor, förklarar Griffiths.

– Alla skall ha möjligheter att uttrycka sig konstnärligt, i projekt som omfamnar olika uttryck. Hur kan vi ta till vara på de uttryck som finns? Det har inte funnits plats för alla sorters kroppar och röster tidigare. Inkludering är att tillvarata olika saker, säger Alexandersson.

Hur gick processen med föreställningen till?

– Varje process är unik, det borde du fråga aktörerna i ensemblen om. Det är viktigt att de som deltog som aktörer får ge sin bild, menar Alexandersson.

Linda Åkesson, aktör i Shanghaj, förklarar sin bild:

– De två första träffarna efter audition var mer av workshops, där grunden till verket och karaktärerna växte fram. Vid andra träffen var ouvertyren färdig och vi byggde vidare på den mm. När vi träffades för de "riktiga" repveckorna gick vi först igenom hela verket och sedan var det kort och gott att lära in allting. Det var också en del experimenterande, ändringar, filande och fifflande som det alltid blir. Kapellmästaren Per Larsson berättar sin:

– Berättelsen har delvis framkommit via workshops där varje aktör kommit med förslag på sin karaktär och på olika levnadsöden. Detta har sedan vävts ihop av librettisten och tonsättaren, säger han.

Per Larsson.

Har ert projekt uppnått hög konstnärlig kvalitet? Hur har ni i så fall lyckats med det?

– Visst är jag partisk, men ja, det tycker jag! Jag tycker att det beror på att vi har duktiga, engagerade och generösa artister i det konstnärliga teamet och i ensemblen. Några kvalitéer är nyfikenhet, mod att våga testa nya idéer och tillvägagångssätt, tålamod och flexibilitet, säger Griffiths.

– Det är svårt att säga. Det är ju publikens sak att bedöma. Vi har i alla fall försökt att uttrycka oss så trovärdigt som möjligt och däri ligger det, i mitt tycke, det viktigaste arbetet för att nå hög konstnärlighet, anser Larsson.

Hur påverkar skådespelarnas funktionsvariationer det konstnärliga uttrycket?

– Vi har utgått ifrån varje deltagares uttrycksmöjligheter och det skiljer sig alltid åt oavsett om man har en funktionsvariation eller ej, förklarar Larsson.

Sophia Alexandersson betonar:

– Det är uttrycken som är det intressanta. Vi ser att de kan tillföra nya saker och det vill vi visa publiken.

Vad har varit den största utmaningen?


– Den intensiva långa repperioden var jobbig eftersom detta är helt nytt för mig. För lite tid för återhämtning och att få egen tid att låta allt sjunka in, anser Åkesson. För kapellmästaren Per Larsson var det att hitta nya sätt att kommunicera:

– Jag har varit tvungen att hitta vokabulär och nya kommunikationsvägar som inte bara byggt på talet, säger han.

– Flera utmaningar har det funnits. Tid är en sådan, det vill säga att göra det under en begränsad period. Att ge utrymme för alla saker som skall hända. En annan utmaning har varit hur vi skall kommunicera kring den här sortens arbete? Det har varit en produktion som har tänjt på gränserna. Vi har saknat vokabulär i arbetet med nya uttryck. Hur beskriver man något som inte har gjorts innan? undrar Alexandersson.

Linda Åkesson.

Vad har varit roligast i projektet?

– Att lära känna en massa underbara människor och att få arbeta med människor med olika uttrycksmöjligheter, tycker Larsson.

– Ett fantastiskt projekt på så många sätt! Alla människor och möjligheten att jobba med Göteborgs Operan. Svårt att välja ut något specifikt. Helheten, säger Alexandersson. Svårt att välja blir det även för Linda Åkesson:

– Roligast var audition, när jag fick veta att jag kom med, workshoparna och när vi spelade för publik. Svårt att välja en sak, avslutar hon.

 

Läs mer om föreställningen här:

Sharemusic

GöteborgsOperan


 

Faktaruta

ShareMusic & Performing Arts är en internationell kulturorganisation som arbetar för att vidga scenkonsten genom att låta konstutövare med olika förutsättningar dela scen på lika villkor. Organisationen är en inspirations- och kunskapsresurs som iscensätter nya föreställningar, erbjuder kurser och arbetar med kunskapsspridning.


 

Tidigare reportage om ShareMusic

Jämlik scen

Dance:WORK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Kalendarium

oktober

m t o t f l s
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Nyheter

DansVariation - att leda och dansa tillsammans.

DansVariation drivs av Studieförbundet Vuxenskolan med stöd från Allmänna Arvsfonden och i samarbete med Teater Sláva. De anordnar...

Friskis&Svettis har sett att det finns ett stort behov av rörelse tillgänglig för alla. Därför har de utvecklat Enkel GO - ett rörelsepass anpassat för dig med intellektuell...

Nu är det snart dags för ny konferens! Föreningen Kultur och Kvalitet bjuder in till KOK's årliga möte. Den 9 - 10 april. Missa inte sista anmälan måndag den 1:a april.

Senaste publikation

Här kommer ett boktips! Glada Hudik-teatern har precis släppt en citatbok som heter Sluta Aldrig Kramas. "Att du nu håller i en bok fylld av kloka och tänkvärda citat från skådespelarna i vår ensemble är därför helt logiskt. De lär mig dagligen nya sätt att se på världen.